Sidor

torsdag 24 november 2016

I lördags fick jag och Simon besök från glädjeverkstan

Clownen Fjodor från Glädjeverkstan skojade med barnen och oss vuxna.
http://www.gladjeverkstan.se/

Nytt info från Glädjeverkstan

Jag vill passa på att berätta att vi förhoppningsvis ska starta upp en verksamhet där vi gör hembesök hos familjer där en förälder är svårt sjuk. Projektet sker i samarbete med ASIH i Huddinge och Dalens Hospice. Vi har sökt pengar från Allmänna Arvsfonden för att kunna genomföra detta. Jag hoppas verkligen att det går i lås. Det känns fint att du varit med från början och varit en del av detta projekt.
http://www.gladjeverkstan.se/

Om Glädjeverkstan

Vi vill skapa stunder av glädje och ge det sjuka barnet, dess syskon och föräldrar en möjlighet att koppla bort det tråkiga och tunga för en stund. Genom humor, fantasi och skratt dämpas rädsla och stress hos barnen och deras familjer. Vi har lång erfarenhet av att läsa av olika personligheter och situationer och kan möta barnen där de befinner sig.
Glädjeverkstan har funnits på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm sedan 1998 och vi träffar ca 25 000 barn och föräldrar per år! Clownerna gör också hembesök tillsammans med SABH hos de barn som har extra stort behov av att clownerna kommer hem till dem. Vi besöker även Lilla Erstagårdens Barnhospice varje vecka samt Mobila Asylteamet.
När de två clownerna gör entré hos ett av barnen så stannar världen för en stund. Clownerna skapar med sin speciella kompetens och sitt arbetssätt kontakt med patienter och anhöriga, som annars är svåra att nå
Emma Rylander, Sektionschef och överläkare SABH
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Clownerna i Glädjeverkstan är professionella artister som har lång erfarenhet av att möta barn och familjer i kris. Alla har arbetat länge som clowner eller trollkarlar även utanför sjukhuset och är vana att möta barn och vuxna i alla åldrar. Clownerna besöker sjukhusets avdelningar på regelbundna tider, men det går även bra att snabbinkalla clownerna för akuta besök hos ett ledset och oroligt barn på en annan avdelning. Huvudsakligen gör clownerna individuella besök på barnens rum, men de har alltid tid att slå sig i slang med alla de möter i korridorer, hissar och väntrum. Alla dras med i clownernas framfart, stora som små, föräldrar som personal.
Vi har även en VIP-lista för de barn som har längst vårdtider eller av någon annan anledning har stort behov av avledning, stimulans och uppmuntran. Hit hör även de barn som ligger inne för palliativ vård. Vi följer våra VIP-barn då de flyttats till andra avdelningar när vården trappats upp. Vi ser hur viktiga våra besök blir för både barn och föräldrar. Vi blir barnens kompisar och står för en viss kontinuitet genom att ”följa” dem inom sjukhuset och utanför, genom hembesök med SABH eller när de kommer till Lilla Erstagårdens Barnhospice.
I mötet med våra patienter visar Glädjeverkstans alla medarbetare lyhördhet, empati och stor respekt. Clownerna är inga lustigkurrar eller gycklare som bara hoppar in och flamsar. Nej, det finns en djup och seriös skolning i konsten att möta barn och anhöriga i svår kris. Glädje är en allvarlig sak – och det är dessa artister på det klara med.
Kent Holmström, Sektionschef Pedagogiskt resurscentrum,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Målet är att skapa stunder av glädje och ge det sjuka barnet, dess syskon och föräldrar en möjlighet att koppla bort sjukhusvistelsens tunga vardag. Clownerna är ett komplement till den medicinska vården och fungerar som en stressreducerande säkerhetsventil. Clownerna är ett välkommet avbrott och det kan upplevas som mycket lugnande för föräldrar att se sitt sjuka barn skratta eller för barnet att se sina oroliga föräldrar skratta i en svår stund. Syskon kan behöva en stunds uppmärksamhet och uppleva något positivt i samband med sjukhusvistelsen. Genom skratt och lek, bus och fantasi får barnen för en stund glömma bort smärta och rädsla.
Vi anser att hur sjuk man än är så har man en frisk kärna som längtar efter att ha roligt – även skrattet läker.
http://www.gladjeverkstan.se/

torsdag 10 november 2016

Simon sjunger på denna texten snutt

I'm friends with the monster thats under my bad
Get along with the voices inside of my head
you trying top save me, stop holding your breath
and you think i'm crazy , yeah , you think i'm crazy
                   well, that's nothing
                   well, that's nothing
www.youtube.com/watch?=EHKozMIXZ8w