Sidor

tisdag 24 maj 2011

Jag skjuter härmed upp Stödgalan!

Hej alla fina!
Jag skjuter härmed upp Stödgalan till hösten 2011 p.g.a. att några av de artister, debattörer och föreläsare jag bjudit in ville så gärna men kunde ej den 4 juni. Har några gyllene ess i rockärmen gällande både artister, debattörer och föreläsare.
Så snart jag fått information om ett nytt datum så meddelar jag er detta.
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Ha en underbar sommar!

KRAM SOL KÄRLEK
Maria Eggers

tisdag 17 maj 2011

Ny medicinsk avhandling om effekten av självkännedom

Ny medicinsk avhandling om effekten av självkännedom
2009-03-26 09:27
På Karolinska Institutet den 12 mars 2009 försvarade läkaren och terapeuten Lotta Fernros sin LIC-avhandling "Improving quality of life using mind-body therapies: The evaluation of a course intervention for personal self-awareness and development".

Sedan 1985 kommer människor till kursgården Mullingstorp utanför Norrköping för att öka sin självkännedom. Med kroppspsykoterapi, meditation och relaterande övningar får de perspektiv på sina liv samt kraft och stöd att förändra livet i positiv riktning. På gården är 7-dagarskursen "Möt Dig Själv steg 1" kärnan i verksamheten.

I samband med personligt deltagande träffade Lotta kursdeltagare som berättade om förbättrad livskvalitet efter avslutad kurs:
- Det behövs mer vetenskaplig forskning på alternativa och komplementärmedicinska behand lingsmetoder (CAM). Målsättningen med mitt forskningsprojekt var att göra en vetenskaplig utvärdering av en sådan CAM-metod, kursen som bedrivs på Mullingstorp. Då får de många intresserade personerna ett bättre kunskapsunderlag för sina val av behandlingar.

Känslornas betydelse för det personliga hälsotillståndet
Avhandlingen består av två delstudier om sambandet mellan kropp och själ. Studierna fokuserar på hälsorelaterad livskvalitet, särskilt känslornas betydelse för det personliga hälsotillståndet samt människors upplevelse av livets begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - som tillsammans ger en känsla av sammanhang. Underlaget för Lottas avhandling hämtades in på Mullingstorp från 1997 till augusti 2001. Undersökningarna bygger på enkätfrågor där Lotta har jämfört hälsa och livskvalitet strax innan "Möt Dig Själv steg 1" med exakt samma frågor efter sex månader.

Studiegruppen
Studiegruppen bestod av 107 kvinnor och män i åldern 20-70 år. Innan kursen skattade de sin hälsa oväntat lågt i jämförelse med den svenska genomsnittsbefolkningen. Särskilt det känslomässiga hälsotillståndet liksom känslan av sammanhang var på samma låga nivåer som för personer med kroniska sjukdomar, tydande på att personerna då var i en kris. Sex månader senare var den kognitiva och känslomässiga livskvaliteten påtagligt förbättrad, upp mot normala befolkningsvärden. Även användningen av psykofarmaka minskade något.

Slutsatser
Lotta avslutar: - Jag är specialist i allmänmedicin (husläkare) sedan 18 år. Jag har i mitt arbete tydligt känt att människor måste vårda både kropp, själ och relationer för att hålla sig friska. Under ett halvår kan förstås andra livshändelser påverka krisen, men jag vill ändå dra en försiktig slutsats att också kursen bidragit till förbättringen av just den känslomässiga hälsan efter 6 månader. Förbätt rad allmän hälsa kan minska både sjukdomsbörda och därmed kostnader. De använda kropps- och själs metoderna syftar ju till att stödja människans förmåga att själv bidra till sitt tillfrisknande. Då kan människor vara hälsosamt självständiga i sina liv.

MIN NEUROLOGS INTYG ANG MITT VAL AV MULLINGSTORP SOM REHABILITERING.

INTYG


Intyg angående patienten 690117-3945 Eggers, Maria Penelope Camilla styrkande indikationen för rehabiliteringsperioder på Mullingstorp.

Patienten har en sedan våren 2009 diagnostiserad ALS-sjukdom. Detta har medfört som förväntat en stark omvälvande situation för patienten som har ett minderårigt barn, en tvåårig son. Patienten har genom en första rehabiliteringsperiod på Mullingstorp kunnat bearbeta sin krissituation på ett ändamålsenligt sätt. Det får uppfattas som starkt angeläget att patienten kan följa upp rehabiliteringsperioden från maj på Mullingstorp med förnyade rehabiliteringsperioder för bibehållande av mental balans. Det finns inga alternativa rehabiliteringsinstanser för en allvarlig progressiv sjukdom och medföljande krissituation. Det är alltså starkt angeläget att patienten kan beredas möjlighet till förnyade rehabiliteringsperioder på Mullingstorp. Verksamhetens kvalitet har dokumenterats genom forskningsinsatser av Lotta Fernros presenterade i en akademisk avhandling.I tjänsten


Jan Weinberg
Överläkare
Neurologklin
Karolinska Universitetssjukhus

UPPDATERAD INFO ANG. STÖDGALAN

Efter en fantastiskt lyckad Stödgala på Teater Tribunalen den 18-19 december 2010, så gör jag det igen på allmän begäran!
Samt att jag vill sätta ljus på denna osynliga och grymma sjukdom som ALS.

Jag är 42 år och har ALS och anordnar denna Stödgala på ett otraditionellt och kontroversiellt sett p.g.a. att landstinget inte låter mig välja den rehabilitering jag själv behöver såsom Mullingstorp.
Samt:

Akupunktur - Dr. Nie
Medicinsk yoga - Göran Boll
Andning - Rani Spets
Kinesologi - Ulf Kilman
Massage - Lena Hellgren
Healing - Diana Gullarbergs
Meditation - Carlos Santiago
Terapi - Anneli Efraimsdotter/Staffan Eller

Dessa rehabiliteringar är mkt välgörande för mig och som krävs för att jag ska bli bättre och förlänga livet. Detta accepterar inte landstinget. Vet att t.ex. USA och Australien har kommit mycket längre angående att få rätt att välja sin egen rehabilitering.
Dessa funderingar samt föreläsningar kring detta har vi på Stödgalan.

Samtidigt håller jag på med att väcka debatten med Christina Doctare angående rehabiliteringsfrågan och vill nu uppvakta Filippa Reinfeldt.

Denna Stödgala har som syfte att både hjälpa och sätta i ljuset frågor och erfarenheter runt neurologiska förändringar i våra kroppar. Våra nervbanor ger signaler och utvecklar både konstruktiva och destruktiva mönster i vår kropp, i vårt psyke, hur hanterar individen och samhället dessa frågor i dagens rus.

Hjärnstress-vår nya folksjukdom? Vad handlar stressen om? Var kommer stressen ifrån? Hur påverkar det människan?

I Storbritannien och USA har man i studier kunnat visa att vår hjärna reagerar positivt på beröring, konst och musik.
Det tycks vara fråga om effekter som låter sig användas såväl preventivt som terapeutisk. Med kultur kan man med andra ord både förebygga och bota.
Kulturen är ett av våra viktigaste verktyg i kampen mot ohälsan säger Gunnar Bjursell - läkare/forskare på temat kultur och hälsa.

Maria Eggers uppträder med ett nummer från hennes och Nina Fex kommande föreställning "I motvind lyfter draken" .

4 juni kommer att innehålla både konstakution, scenuppträdande till välgörande ändamål såsom forskning, dokumentärfilm och rehabilitering samt debatt och diskussion med inbjudna gäster.


SCEN-UPPTRÄDANDE

KONSTAUKTION

DEBATTER OCH FÖRELÄSNINGAR

TEATERFORUM

DISKUSSIONER

HEALING

FÖRESTÄLLNING

Lör 4 juni 11-22

Boulevardteatern
Adress: Götgatan 77

Inträde: 100 kronor

VARMT VÄLKOMNA!

För mer aktuell info gå in på:
http://mariafria.blogspot.com/
http://www.boulevardteatern.se/

Info om Maria Eggers:
http://www.svd.se/kultur/leva-in-i-det-sista_5901367.svd
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=maria_eggers_man_far_enorm_dodsangest&videoid=1567968
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=sasongens_starkaste_ogonblick&videoid=1616531

Om ni vill stödja mig i min kamp så tar jag tacksamt emot hjälp och ni kan välja hur ni vill stödja:

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning: PG 90 00 49-8)
Dokumentärfilmen (Svenska Filminstitutet och ABF stödjer)
Filmproducent Per Janerus/Harmonica Films AB: Swedbank 8327-9 904375457-2
Maria Eggers rätt till att välja rehabilitering själv (läs mer om min kamp på min blogg): PG 160 19 51-9

Vänligen Maria

Jamaica Days

måndag 2 maj 2011

Neuronova - EN NY FORSKNINGSSTUDIE FÖR ALS

Svensk sammanfattning

Verksamheten
NeuroNova AB är ett forskningsföretag inom bioteknik- och läkemedelssektorn. NeuroNova utvecklar terapier för sjukdomar orsakade av celldöd i det centrala nervsystemet (CNS).

Företaget fokuserar på terapeutisk neurogenes, det vill säga läkemedelsinducerad nervnybildning i den vuxna hjärnan. Mål för dessa nya läkemedel är omogna celler i hjärnan, så kallade stam- och progenitorceller. NeuroNova avser att behandla sjukdomar inom CNS som i dagsläget inte har tillfredsställande behandlingsformer annat än symptomatisk behandling. Sådana sjukdomar är till exempel Alzheimers sjukdom, Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS), Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom och stroke.

NeuroNova har identifierat nya mekanismer som styr stam- och progenitorceller samt ytterligare studerat hur dessa celler bidrar till nervnybildning under normala betingelser och efter skada. Positiva prekliniska resultat har uppnåtts för NeuroNovas projekt.

NeuroNova grundades 1998 av professor Jonas Frisén och doktor Ann Marie Janson Lang, båda verksamma vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Forskning och utveckling
NeuroNovas projektportfölj består av ett flertal projekt med målsättning att avancera till kliniska studier. Projektportföljen baseras på terapeutisk neurogenes. NeuroNova har identifierat proteiner, peptider och små molekyler som stimulerar neurogenes in vitro och in vivo. Två projekt visar på effekt i sjukdomsmodell i djur. Sjukdomsmodellerna representerar CNS sjukdomar som i dagsläget inte har några effektiva behandlingsformer.

Project Indication Research Preclinical Clinical
sNN0029 ALS
sNN0031 Parkinson's disease

Projekten härstammar från NeuroNovas teknologiplattform som benämns Neurogenesis Technology Platform. I plattformen integreras en rad teknologier som möjliggör forskning avseende substanser och mekanismer som styr neurogenes. Plattformen genererar en omfattande kunskap om gener, substanser och cellulära processer som reglerar stamcellers aktivitet och neurogenes.

Plattformen kan användas i samtliga steg i den prekliniska läkemedelsforskningen, inkluderande Target Identification, Target Validation, Lead Selection och Optimization.

Affärsmodell och affärsutveckling
Målsättningen är att ingå samarbete med läkemedelsföretag avseende de projekt som NeuroNova har utvecklat. Sådana samarbeten syftar till att driva projekt genom klinisk utveckling till en registrerad produkt samt marknadsföring och försäljning. Sådana avtal förutses innehålla finansiell ersättning till NeuroNova i form av engångsbetalning, finansiering av F&U, prekliniska och kliniska milestones, samt royalty på försäljningen av läkemedel.
Beroende på indikation som projekten riktar sig mot och de kommersiella möjligheterna kommer NeuroNova att driva vissa utvalda projekt längre innan de marknadsförs för samarbeten med läkemedelsföretag.Patent
NeuroNova skyddar forskningsresultaten genom att patentsöka upptäckterna i valda länder för att säkerställa de kommersiella värdena av projekten och teknologiplattformen. Patentarbetet är av central betydelse och synkroniseras med projektportföljen för att generera största möjliga strategiska värde för NeuroNova.

Framtida utveckling
NeuroNovas målsättning är att kostnadseffektivt ta fram innovativa läkemedelskandidater (sk Candidate Drugs) som genom kliniska prövningar utvecklas till nya läkemedel. Målsättningen är att läkemedelskandidaterna framgångsrikt genomgår klinisk utveckling, blir registrerade produkter, marknadslanseras och att försäljning kan påbörjas. NeuroNovas strategi är att ingå samarbete med läkemedelsföretag avseende klinisk utveckling, marknadslansering och försäljning.
NeuroNova kommer fortsätta arbetet med att renodla och utveckla strategin, att bli världsledande inom neurogenes. Ytterligare fokusering kommer att ske och resurser läggas på prekliniska och kliniska studier för prioriterade projekt.

http://www.neuronova.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=71

Mediahttp://www.svd.se/kultur/leva-in-i-det-sista_5901367.svd


http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=sasongens_starkaste_ogonblick&videoid=1616531


http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=maria_eggers_man_far_enorm_dodsangest&videoid=1567968


http://www.svd.se/kultur/leva-in-i-det-sista_5901367.svd


http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=maria_eggers_berattar_om_sin_als&videoid=1650637http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=sa_reagerar_vi_pa_doden_och_sjukdomar&videoid=1650638